Vodič za nekretnine.

evo kako i ko može da uradi konverziju zemljišta: besplatan vodič

Iako po Zakonu o građenju, konverziju prava korišćenja u pravo svojine treba da po službenoj dužnosti sprovede Republički geodetski zavod, u praksi je neophodno da zainteresovano lice (narod) podnese zahtev i plati taksu za Konverziju bez naknade.

Piše: Tamara Milovanović, dipl.pravnik iz Beograda

Ovo su najvažniji razlozi zašto se sprovodi Konverzija: 

  • zbog izdavanja građevinske dozvole (gradnje), jer se ne može dobiti dozvola za gradnju sa pravom korišćenja na zemljištu;
  • ne može se prometovati pravo korišćenja na zemljištu bez zakonito izgrađenih objekata ( što znači: neizgrađeno zemljište, ili zemljište sa nezakonitim objektima ne možete prometovati)

Ko ima pravo na Konverziju zemljišta bez naknade?

  1. Lica koja su upisana kao vlasnik/ici objekta odnosno objekata koji se nalaze na toj parceli;
  2. lica koja su upisana kao nosilac prava korišćenja na katastarskoj parceli na neizgrađenom zemljištu;
  3. Vlasnici objekata izgrađenih na građevinskom zemljištu u javnoj svojini;
  4. Zakupci na građevinskom zemljištu u javnoj svojini, za koje je bio zaključen ugovor o zakupu radi izgradnje najmanje 50 godina, a isto važi i za zakupce koji su zaključili ugovor o zakupu bez naknade.

Postupak upisa prava svojine sprovodi se po zahtevu lica u čiju se korist ovo pravo i upisuje. 

 

A, šta je sa teretima ?

Ukoliko su postojali tereti i određena prava na objektu, nakon okončanja postupka Konverzije na građeinvkom zemljištu , parcela zajedno sa objektima sagrađenim na njoj postaje jedinstveni predmet svojine. 

Usled toga se sva postojeća prava i tereti koji su postojali na objektu, od trenutka upisa prava svojine prenose i na tu parcelu. 

Pa dobro, kako se podnosi zahtev za konverziju zemljišta?

Novim Zakonom od 04.11.2023. godine, svi zahtevi katastru šalju se isključivo digitalno, preko advokata.

Ovo ne važi samo za konverziju, već za sve zahteve koji su podnošeni na šalterima katastra.

 

Koliko košta zahtev za konverziju?

Tarifa advokata je precizna i predviđa iznos od 24.750 dinara za podnošenje zahteva u katastar, bez obzira da li je reč samo o jednostavnoj dopuni podataka ili komplikovanijoj “papirologiji”.

Ako ti je potrebna pomoć, piši 😊