Vodič za nekretnine.

Search
Close this search box.

KAKO PROVERITI POREZ NA IMOVINU

Ukoliko ste kupili novi stan, teško da ćete znati koliki vam je godišnji porez na imovinu. Rešenja kasne i uglavnom stižu u drugom tromesečju. Ukoliko ne platite na vreme, poreska vam obračunava kamatu iako su oni ti koji kasne sa rešenjem. Za primer uzeću stan u Beogradu. Evo kako da proverite koliki vam je porez na imovinu. 

Piše: Tamara Milovanović, dipl. pravnik iz Beograda

Kako biste izračunali porez na imovinu, morate da znate koja je prosečna cena po kvadratnom metru u zoni u kojoj se  nalazi vaša nepokretnost. Ako želite da proverite na kojoj se zoni nalazi vaš posed, kliknite ovde. 

Da biste dobili rezultat pretrage, unosimo: Opštinu gde se nalazi nepokretnost, naselje, ulicu i broj. Za primer uzećemo stan na Novom Beogradu u Bulevaru Zorana Đinđića 77, površine 45m2. Kao što vidite, stan se nalazi u prvoj zoni. 

Potom je potrebno da vidite prosečnu cenu po m2 za vašu zonu na sajtu grada Beograda. Dovoljno je da u vašem pretraživaču ukucate: porez na imovinu. 

Kada uđete na gore prikazan link, pojaviće vam se odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda.

S obzirom da se gore navedeni primer nalazi u prvoj zoni i da je u pitanju stan, iz ove tabele možemo videti da je prosečna cena po m2 za tu lokaciju 199.942 din/m2.

Prema tome, poreska osnovica iznosi: 199.942 din x 45 m2= 8.997.390 dinara. Poreska osnovica predstavlja prosečnu cenu stana na toj lokaciji.

Koliki je onda porez na imovinu?

Na poresku osnovicu od 8.997.390 dinara, plaća se na ime poreza 0.4%.

8.997.390 * 0.4% = 35.989,56 dinara za celu godinu.

Kada se plaća porez na imovinu?

Poreska obaveza nastaje danom kada stupate u vlasništvo nepokretnosti (npr. danom zaključenja ugovora o kupoprodaji, osim kada će nepokretnost biti izgrađena u budućnosti), danom početka korišćenja nepokretnosti, danom izdavanja upotrebne dozvole i sl.

Porez na imovinu, izmiruje se u četiri rate: prva do 15. februara, druga rata do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja, četvrta se plaća do 15. novembra.

Da li je ista poreska stopa za sve?

Ne. Poreska stopa se razlikuje u zavisnosti od vrednosti nepokretnosti. Što je skuplja nekretnina veća je i poreska stopa. 

Na poresku osnovicuPlaća se na ime poreza
(1) do 10.000.000 dinara 0,4%
(2) od 10.000.000 do 25.000.000 dinara40.000 dinara +  0,6% na iznos preko 10.000.000 dinara
(3) od 25.000.000 do 50.000.000 dinara130.000 dinara +  1,0% na iznos preko 25.000.000 dinara
(4) preko 50.000.000 dinara380.000 dinara + 2,0% na iznos preko 50.000.000 dinara

Da li porez na imovinu može da se umanji?

Da. Možete imati pravo na oslobođenje ili umanjenje poreza na imovinu u sledećim situacijama:

  • Ukoliko ste vlasnik stana i imate prijavljeno prebivalište na adresi tog stana, imate pravo na poreski kredit, odnosno umanjenje poreza na imovinu za 50%, ali ne više od 20.000,00 dinara;
  • Ukoliko u kući za stanovanje ili stanu površine do 60 m2, koji nisu na građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, stanuju samo lica starija od 65 godina, obaveza za porez na imovinu se umanjuje za 75%;
  • Ukoliko ste vlasnik objekata koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (objekta za smeštaj mehanizacije za poljoprivredu, repromaterijala, smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda, staje za gajenje stoke, objekta za potrebe gajenja i prikazivanje starih autohtonih sorti biljnih kultura i rasa domaćih životinja i objekta za gajenje pečurki, puževa i riba) i obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno obveznik kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost;
  • Ukoliko ste vlasnik poljoprivrednog i šumskog zemljišta koje ponovo privodite nameni, oslobođeni ste plaćanja ovog poreza pet godina (računajući od početka privođenja zemljišta nameni).
  • Ukoliko nakon otuđenja ili sticanja zemljišta, površina vaših pojedinačnih parcela koje se ne graniče ne prelazi 10 ari, odnosno ukoliko ukupna površina parcela koje se graniče ne prelazi 10 ari.
 

Pravo na smanjenje osnovice za porez na imovinu možete steći i na osnovu amortizacije objekta. Može se umanjiti za amortizaciju po stopi jednakoj za sve nepokretnosti na teritoriji opštine do 1% godišnje, a najviše do 40%. Počev od isteka svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekta.