Vodič za nekretnine.

Search
Close this search box.

Porez na prenos apsolutnih prava: Kako sam prikupila dokumenta i sve predala za 3 dana

Moja porodica i ja danas živimo u stanu koji smo kupili u Novom Beogradu. U ovom tekstu hoću da vam objasnim šta je sve potrebno od dokumenata- od trenutka potpisa ugovora kod notara pa do predaje svih dokumenata na šalteru Poreske uprave. 

Piše: Tamara Milovanović, dipl.pravnik iz Beograda

Nakon što sam kupila prvi stan došlo je vreme za prikupljanje dokumentacije za oslobađanje poreza na prenos apsolutnih prava. Ukoliko kupujete stan u novogradnji od investitora u tom slučaju se plaća PDV i kupci prvog stana imaju pravo na povraćaj PDV-a. O tome imate poseban tekst ovde.

Rok za podnošenje poreske prijave je 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Poreska stopa poreza na prenos apsolutnih prava je 2,5%.

Kada se plaća PDV, a kada porez na prenos apsolutnih prava?

PDV se plaća samo na prvi promet nepokretnosti, iliti kada kupujemo stan od investitora u novogradnji.

PDV na stan iznosi 10%, a za lokale, poslovne prostore i garaže iznosi 20%. 

Za svaki naredni promet plaća se isključivo porez na prenos apsolutnih prava, koji iznosi 2,5%. 

Oslobađanje od poreza na prenos apsolutnih prava

Porez na prenos apsolutnih prava ne plaća kupac koji kupuje prvi stan, i to za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu.

Ko se smatra članom domaćinstva?

Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana. U mom slučaju to je moja suprug, ali mogu biti i još: kupčeva deca, kupčevi usvojenici, deca supružnika, usvojinici supružnika, kupčevi roditelji, njegovi usvojitelji, roditelji supružnika, usvojitelji kupčevih supružnika. 

VAŽNO je da napomenem da prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac prvog stana i članovi porodičnog domaćinstva moraju imati prijavljeno prebivalište na istoj adresi. 

Da bih mogla da  ostvarim oslobođenje potrebno je: 

 • da budem punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije;
 •  da od 01. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga stičem prvi stan, nisam imala u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije.

Dokumentacija potrebna za oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava

Potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 1. Poreska prijava na obrascu PPI-4. Poreska prijava se popunjava na ime prodavca;
 2. Fotokopija lične karte prodavca i kupca;
 3. Original ili overena fotokopija ugovora o kupovini prvog stana;
 4. Fotokopija dokaza vlasništva prodavca (osnov sticanja nepokretnosti);
 5. Izjava kupca da kupuje prvi stan IKPS-PPAP. Ovaj obrazac mora biti overen kod notara;
 6. Uverenje o državljanstvu kupca. (podnosi se u bilo kojoj opštini);
 7. Izvod iz matične knjige rođenih kupca (podnosi se u bilo kojoj opštini);
 8. Uverenje o prebivalištu kupca počev od 01. jula 2006. godine. Za kupce iz Beograda ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u Ulici Ljermontova broj 12a. Dobija se odmah i nema gužve. 
 9. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ja sam imala prijavljeno prebivalište samo na jednoj opštini pre kupovine stana. Međutim ukoliko si imao prebivalište na teritoriji različitih oština, ovo uverenje mora se pribaviti od svih opština. 😩
 10. Ovlašćenje prodavca kupcu za učešće u poreskom postupku utvrđivnja poreza na prenos apsolutnih prava. Ovo ovlašćenje je najčešće sadržano u samom ugovoru o prodaji nepokretnosti.
 

Za članove porodičnog domaćinstva potrebna je sledeća dokumentacija:

 

 1. Uverenje o državljanstvu;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (za decu i roditelje);
 3. Izvod iz matične knjige venčanih (za supružnike);
 4. Fotokopija lične karte;
 5. Uverenje o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva, počev od 01. jula 2006. godine. ;
 6. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda  dačlan porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je član porodičnog domaćinstva imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uverenje mora pribaviti od svih opština. 

Kad se podvuče crta...

Većinu dokumenata možete završiti u istom danu. Od čekanja sam imala Uverenje o državljanstu u Opštini Novi Beograd (1 dan), i Uverenje javnih prihoda da nisam obveznik poreza na imovinu fizičkih lica (2 dana). 

Želim Vam lep i udoban život u novoj nekretnini. 🙂